Tarieven en voorwaarden

Tarieven

Zodra er meer cursussen beschikbaar zijn, zullen hier tarieven geplaatst worden ten aanzien van abonnementen. Voor losse cursussen vindt u de prijs telkens bij de cursus.

Algemene voorwaarden

Sovara privacybeleid

In het privacybeleid informeren wij u over de doelen waarvoor Sovara uw persoonsgegevens gebruikt. Sovara zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt; te weten het uitvoeren van de dienstverlening, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening. Voorts leggen wij u hieronder uit welke rechten u heeft ten aanzien van de door Sovara verwerkte gegevens. Sovara houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregels, voor zover deze op ons van toepassing zijn.

Lees verder