Sovara juridisch onderwijs

Wilt u snel de gaten dichten in uw kennis voor een moeilijk dossier? Wilt u zich inwerken in een nieuw rechtsgebied met behulp van een serie lessen? Wilt u eens wat anders dan de onsamenhangende actualiteiten uit de bladen die u zelf ook leest? Wilt u lessen op het moment dat u er rustig voor kunt gaan zitten en dus meer kennis absorbeert? Wilt u uitleg van een docent met didactisch talent en drive? Wilt u onderwijs volgen vanaf Ameland of Corfu? Wilt u een groter aanbod bestuursrecht?

Sovara is nieuw! Sovara biedt online onderwijs aan advocaten, advocaat-stagiaires en studenten in de rechtsgeleerdheid. We bieden voornamelijk juridische vakken en daarnaast enige gerelateerde cursussen zoals tuchtrecht en argumentatieleer. Het onderwijs is nu, in het jaar van oprichting, nog beperkt. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een compleet curriculum. Advocaten zullen hiermee de eventuele gaten in hun kennis kunnen vullen. Studenten krijgen de mogelijkheid om de onderdelen die zij aan de Universiteit niet begrepen, hier uitgelegd te krijgen. Het doel is om zowel kwaliteit te bieden, als gebruiksgemak. Ons aanbod voor studenten is nog beperkt, voor advocaten zijn we druk aan het opnemen. Ook zijn we op zoek naar goede docenten. Lijkt het u wat om bij ons les te geven? Neem dan contact op: administratie@sovara.nl  

 

1. Democratisch

Alle lessen worden verzorgd door juristen met minimaal vijf jaar ervaring als advocaat en/of universitair docent. Hierdoor wordt de minimale kwaliteit gewaarborgd. Belangrijker is dat de school van Sovara democratisch is, naar oud-Grieks voorbeeld. U geeft online aan hoe goed de les was en beinvloedt zo de keuzes van studenten en advocaten na u, die zullen kiezen voor de betere docenten. Immers, de meest briljante hoogleraren, zijn niet altijd de beste docenten. Sovara geeft u de mogelijkheid dit te beinvloeden. De docent krijgt vervolgens naar omzet betaald; dat lijkt ons wel zo eerlijk. 

2. Efficiënt

Een tweede uitgangspunt is efficiëntie. Advocaten behalen opleidingspunten en verwerven kennis zonder reistijd. Geen files, geen wachttijd; uitsluitend een uur les, daar en wanneer het u uitkomt. Zo kunt u PO-punten behalen of uitleg krijgen over een arrest op zondagavond. Studenten zijn reeds gewend online samenvattingen te downloaden. Maar Sovara is efficiënter, in de zin dat de uitleg niet aangeleverd wordt per compleet vak, maar per als moeilijk ervaren onderwerp, of per bundel arresten. Met korte kennisclips, dichten we de specifieke gaten in uw kennis. 

3. Gebruiksvriendelijk

Sovara is gebruiksvriendelijk. U betaalt per les via mollie, waarna u automatisch een factuur krijgt toegezonden. Eenmaal betaalde lessen blijven gedurende de rest van het jaar beschikbaar en bekijkt u waar en wanneer u maar wilt. Voor advocaten geldt; wie de les bekeken heeft en enkele vragen goed heeft beantwoord, krijgt automatisch een certificaat toegezonden en kan dit zo nodig ook downloaden uit “Mijn Sovara.” Te zijner tijd, als het aanbod groter is, zullen we ook abonnementen gaan aabieden. Dat scheelt rompslomp en ook kosten.