Docent worden bij Sovara

Kunt u een boeiend en leerzaam verhaal vertellen aan advocaten of studenten in de Rechtsgeleerdheid? Sovara is op zoek naar leuke en goede docenten. Als u meent dat een onderwerp de moeite waard is, dan gaan we dat gewoon uitproberen. De markt bepaalt of u gelijk heeft.

U krijgt eenvoudigweg de helft van de omzet op uw eigen lessen, dus hoe vaker de les wordt gevolgd, des te meer u verdient. Terecht! En de andere helft gaat naar marketing, techniek en organisatie. Advocaten krijgen bovendien per gegeven lesuur twee po-punten.

Bent u minstens 5 jaar advocaat of universitair docent? Dat is wel een vereiste! Qua onderwerp bent u vrij, maar het dient wel (semi) juridisch te zijn en uiteraard van voldoende niveau.

Bent u als advocaat stiekem de Maarten van Rossum of juist de Robbert Dijkgraaf van de Rechtsgeleerdheid? Wij kijken rijkhalzend naar u uit!

Mail ons op info@sovara.nl. Tot snel?