Sovara privacybeleid: eenvoud

In dit privacybeleid informeren wij u over de doelen waarvoor Sovara uw persoonsgegevens gebruikt. Sovara zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt; te weten het uitvoeren van de dienstverlening, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening. Voorts leggen wij u hieronder uit welke rechten u heeft ten aanzien van de door Sovara verwerkte gegevens. Sovara houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregels, voor zover deze op ons van toepassing zijn.

Doeleinden

Sovara heeft uw contactinformatie nodig om u te informeren over opleidingen die u wilt volgen; voor het afgeven van correct tenaamgestelde facturen en certificaten; en om overigens functioneel contact te hebben met elkaar. Ook heeft Sovara persoonsgegevens nodig om een webinar uitzending te kunnen uitvoeren, zodat u deze op uw device kunt bekijken. Wij verwerken derhalve de persoonsgegevens om de met u gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Naast de directe uitvoering overeenkomst met u, kan het zijn dat Sovara een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van gegevens, bijvoorbeeld de eigen correcte financiƫle afwikkeling en relatiebeheer. Daarnaast verwerken wij gegevens (indien mogelijk geanonimiseerd), om onze eigen dienstverlening verder te verbeteren. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit echt strikt nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, in welk geval we zullen waarborgen dat ook deze derden de gegevens uitsluitend voor dit doel zullen gebruiken.

Wij versturen een nieuwsbrief, uitsluitend naar diegenen die hebben aangegeven deze graag te ontvangen. U kunt zich daarvoor altijd weer afmelden. Heel soms vragen we u om toestemming voor het verwerken van specifieke persoonsgegevens, zoals voor het maken van een (groeps)foto of film waarbij u in beeld komt, en het eventueel plaatsen van deze beelden op sociale media, maar gezien het feit dat Sovara vooral on-demand webinars aanbiedt, zal dit de uitzondering zijn.

Delen met anderen

Voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden kan Sovara zoals gezegd uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder (i) derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals freelance docenten; (ii) derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; (iii) externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie Sovara bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt. Het delen van uw persoonsgegevens met bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacybeleid vermelde grondslagen; uitvoering en optimalisatie van onze eigen dienstverlening, verder niet.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacybeleid genoemde doeleinden, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Zolang gegevens bewaard moeten, maar niet gebruikt worden, worden deze uit veiligheidsoverwegingen waar mogelijk opgeslagen op een harde schijf die niet met internet verbonden is.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. We houden rekening met uw voorkeuren. U hebt op onze website(s) veelal de mogelijkheid uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar administratie@Sovara.nl. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek.

Diversen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op dit privacybeleid is (net als op onze overeenkomsten en algemene Voorwaarden) Nederlands recht van toepassing.