Het bestuursrechtelijk besluit

05oktober2024

Wat is een bestuursrechtelijk besluit? Artikel 1:3 Awb zegt dat onder besluit wordt verstaan: een (i) schriftelijke beslissing (ii) van een bestuursorgaan, inhoudende (iii) een publiekrechtelijke (iv) rechtshandeling. In deze les worden de onderdelen hiervan besproken, behalve het begrip bestuursorgaan; daarover maakten we een aparte les. Wel wordt weer even het rechtsfeitenschema uit het eerste studiejaar nagelopen, ter verheldering wat ook alweer een rechtshandeling is. Aan bod komt voorts: het besluit in het kader van de publieke taak jurisprudentie, de weigering op een aanvraag, een (onterecht) gepretendeerde bevoegdheid of juist het (onterecht) ontkennen van het hebben van een bevoegdheid, het algemeen verbindend voorschrift, het rechtsoordeel, de waarschuwing en de gedoogverklaring.

De besproken jurisprudentie betreft: ECLI:NL:RVS:2007:BA0096 (Register paspoortsignaleringen), ECLI:NL:CBB:2006:AY8684 (Factuur), ECLI:NL:RVS:2007:AZ7439 (verzoek teruggave schilderijen), ECLI:NL:RVS:2007:BB0376 (Woonwagens), ECLI:NL:RVS:2020:1361 (Zwarte Piet), ECLI:NL:CBB:2009:BI7334 & ECLI:NL:CBB:2013:CA1615 (wel of geen AVV), ECLI:NL:RVS:2015:1803 (Bestuurlijk rechtsoordeel bomenkap), ECLI:NL:RVS:2018:1449 (Bestuurlijke waarschuwing) en ECLI:NL:RVS:2011:BP7160 (gedoogverklaring).

 

1
Bestuursrecht
Bestuursprocesrecht
Bij-/Omscholing
Juridisch

Mr. Dr.A.R. Vlieger

BoombergAdvocaten

Advocaat

€ 65
€ 78,65