Rechtsgang bestuursrecht

05oktober2024

Als er sprake is van een conflict met de overheid, tot welke rechter dient men zich te wenden? Gewoon bij de civiele rechter of de bestuursrechter? Bij de sectie bestuursrecht bij de rechtbank, of elders? In de woonplaats van belanghebbende, daar waar het bestuursorgaan zit, of nog weer ergens anders (de zogeheten absolute en relatieve competentie)? En moet er eerst bezwaar gemaakt? Is hoger beroep mogelijk? En bij wie dan? Er wordt in deze les uiteen gezet hoe de juiste weg te vinden bij een conflict over een appellabel besluit.

Vervolgens wordt uiteengezet waar men dient te zijn voor schade veroorzaakt door de overheid; hij onrechtmatige daad, een onrechtmatig besluit, of een rechtmatig besluit. We bespreken kort alle onderdelen van de 6:162 BW OD-actie. Bij onrechtmatige besluiten dient men te kijken naar de hoogte van de vordering, want soms wordt, bij zogeheten bagatelzaken, de keuze gelaten aan degene met schade. Wanneer kon er een zuiver schadebesluit worden voorgelegd aan de rechter en wanneer was de verzoekschrift procedure van 8:88 Awb de aangewezen weg? Bij nadeelcompensatie zijn de begrippen processuele en materiële connexiteit van belang, maar hoe zit dan na invoering van afd. 4.5 van de Awb (artikel 4:126 Awb en verder)? We zetten het voor u op een rijtje. 

1
Bestuursrecht
Bestuursprocesrecht
Bij-/Omscholing
Juridisch

Mr. Dr.A.R. Vlieger

BoombergAdvocaten

Advocaat

€ 65
€ 78,65